گوشه‌کده

گوشه نوشته‌های یک پسر که گاهی می‌دود. گاهی می‌نویسد و هر روز می‌خواند.

گله

دوستت ندارم. با زبان بی‌زبانی شنید. قلبش شکست اما انقدر جربزه داشت که برگردد و برود. آنهم بعد از این مدت طولانی. سرش را پایین انداخته بود و فقط فکر می‌کرد. گاهی از دل شکسته‌اش درد می‌کشید و گاهی در ناباوری می‌دید که گُلی همچو گله بود.

مردنی‌تر از همیشه

(داستانی کوتاه. ) آن روز، آخر کوچه، گربه سیاه همسایه رنجورتر از همیشه کز کرده بود. باران شدیدی می‌آمد و امانش را بریده بود. ماشین مشتی قربون هم که قربانش برم کمک فنرهایش شکسته بودند. دقیقا شده بود لانه گربه‌های محل، اما اینبار جز گربه سیاهه هیچ کدامشان آنجا نبودند.

نامه‌ای به او که می‌داند

نامه‌ای به او که می‌داند و من نیز دانم. نامه‌ای به او از برای من.

مرض شتر در نویسندگی

مرضی که مقاومت را برای نوشتن زیاد می‌کند و انقدر زیاد که به بیماری شتر نویسندگی دچار می‌شویم.

فرار از سیاه‌چال هارون

داستان فرار از سیاه‌چال هارون. ماجرای یک جوان که به سیاه‌چال هارون افتاده است و نمی‌داند جرمش چیست. و حتی نامش چیست. وبدتر که دقیقا کجای این دنیاست ... یک چرک نویس اولیه از داستان و بخش ابتدایی آن است که اینجا منتشر کرده‌ام. نویسنده علیرضا شیاسی. (خودم:) )

روزنوشت - من، یار، دوستان و تهران

روزنوشت ۹ آبان ۹۷ خورشیدی. روزی با شروع از کرم چالهٔ ولیعصر تا بهار و بهارستان خاموش.

نقدی بر محتوای تخصصی نما

متخصص نما کیست؟ و محتوای تخصصی نما چیست.

اولین پست گوشه‌کدهٔ علیرضا شیاسی

پرت نوشته‌ها که ربطی به زیستن پلاس ندارد اینجا پخش و پلا می‌شوند.به گوشه‌کدهٔ من خوش آمدی:)